Rea!

INSTI 2x Paket

kr499.98 kr459.95

Material som tillhandahålls

  • 1 Bruksanvisning
  • 1 påse med testanordning (märkt membranenhet)
  • 1 provutspädningsmedel (flaska 1, röd topp)
  • 1 färgutvecklare (flaska 2, blå topp)
  • 1 Clarifying Solution (flaska 3, clear top)
  • 1 Steril engangs lancett (0050)
  • 1 Limbindning
  • 1 Resources Card