Resultat

Hur vet jag om mitt test utfördes korrekt?

INSTI® hiv hemtest har en inbyggd kontrollprick som visar att testet har utförts korrekt och att du har tillfört rätt mängd blod från ditt stick i fingret. Om kontrollpricken inte visar sig så har ditt test inte fungerat. Vänligen släng ditt test och testa om med ett nytt test. Om endast kontrollpricken syns innebär det att […]

Läs mer

Vad gör jag om resultatet är negativt?

Fortsätt att anstränga dig för att förbli negativ genom att reducera risken att exponeras för hiv, genom att utöva säker sex och andra preventiva metoder. Om du tror att du har exponerats under de senaste 3 månaderna, upprepa testet efter 3 månader. Rekommendationen är att testas var 3–12 månader om du har en hög risk […]

Läs mer

Vad gör jag om resultatet är positivt?

Gå till din doktor eller närmaste provtagningslokal för att få bekräftande tester. Kom ihåg att alla hiv-självtester endast är screeningtester och är inte en fastställd diagnos.

Läs mer